මැයි මස අග දක්වා ගර්භණී සහ මවුකිරි දෙන රාජ්‍ය නිලධාරීනියන් සේවයට කැඳවීමෙන් හැකිතාක් දුරට වැළකෙන ලෙසට සඳහන් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් එස් හෙට්ටිආරච්චි සියලු රාජ්‍ය ආයතන වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.

කොවිඩ් – 19 වයිරසය පවතින කාලය තුල රාජ්‍ය ආයතන වල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ  එහි සඳහන් වන අතර එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ  සරල ඇඳුමකින් සැරසී සේවයට වාර්තා කිරීමේදී සාරිය සහ ටයි පටිය පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන බවයි .