ලොව කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී සුවය ලැබූ පුද්ගලයින් මිලියනය ඉක්මවා තිබේ.

ලොව රටවල් කිහිපයකින් මෙම පිරිස වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව දස ලක්ෂ 39,055ක් වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

වැඩිම වෛරස ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වී ඇති අමෙරිකාවෙන් ආසාදිතයින් එක් ලක්ෂ 52,324 දෙනෙකු සුවය ලබා පිටත්ව ගොස් තිබේ.

එමෙන්ම ස්පාඤ්ඤයෙන් එක් ලක්ෂ 37,984 දෙනෙකු ද ඉතාලියෙන් 75,945 දෙනෙකු ද සුවය ලබා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.