රුසියානු අග්‍රාමාත්‍ය මිකායීල් මිෂුස්ටීන්ට ද කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය තහවුරු කර සිටිනවා.
මීට පෙර බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ද කොරෝනා රෝගයට ගොදුරු වූ අතර මේ වන විට ඔහු සුවය ලබා සිටිනවා.